Lantbruksinfo

Stora Grönhög Lantbruks AB är ett familjeföretag som består av 3st gårdar på Vikbolandet.
Företaget drivs med utgångspunkt från Stora Grönhög i Furingstad som ägs av Tommy Augustsson där han är 3:e generationen.Stora Grönhög består av 75ha åker och 25ha skog.

Företaget driver också Hasselängen i Kuddby som ägs av Marie Forsström där hon är 5:e generationen.
Hasselängen är 26ha åker och 25ha skog.

Vidare arrenderar Marie och Tommy Almstad Gård i Tåby som ägs av Gunilla och Carl-Fredrik Tersmeden.
Almstad-arrendet innefattar 138ha åker.

Huvudinriktningen på verksamheten är spannmålsodling.
Företaget sysslar också med skogs och entreprenadverksamhet.